O projektu: Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi

O projektu: Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi

Modernizacija općinskih usluga – Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Europi

Izazovi

Jedno od glavnih pitanja koje ima uticaj na vodovodna preduzeća u Jugoistočnoj Europi (JIE) je znatna razlika između količine vode koja je prečišćena i koja se tranportuje distribucionim sistemom, s jedne strane i količine vode za koju je ispostavljen račun potrošačima, s druge strane odnosno neprihodovana voda (NV). Dostiže se prosječno 55% prečišćene vode u JIE, a međunarodno prihvaćen standard je 20%. Visoki nivoi neprihodovane vode odražavaju veliki volumen vode koja se gubi putem curenja ili koja neće biti naplaćena potrošačima, ili oboje. Ovo ozbiljno ugrožava financijsku održivost vodovodnih preduzeća kroz izgubljene prihode i povećanje troškova poslovanja. Visoki nivo neprihodovane vode je obično pokazatelj lošeg vodstva vodovodnog preduzeća što pokazuje da nema kvalitetnog menadžmenta, autonomije, odgovornosti i tehničkih i menadžerskih vještina potrebnih za pružanje pouzdanih usluga za stanovništvo. Iako je poznato da je visok nivo neprihodovane vode zastupljen u državama JIE te je smanjenje neprihodovane vode prepoznato kao prioritet od strane stručnjaka i onih koji donose odluke u regiji, mjere za smanjenje neprihodovane vode su još uvijek rijetke i njihovi rezultati su ograničeni. Problem je u činjenici da postizanje smanjenja neprihodovane vode uzrokuje provedbu složenog procesa sačinjenog od sistematičnih menadžerskih promjena u većini odsjeka preduzeća, zajedno sa tehničkim mjerama.

Naš pristup

Stručnjaci se slažu da nedostatak pouzdanih i tačnih podataka, nizak nivo protoka informacija i neadekvatne strukture menadžmenta i procesi objašnjavaju do dvije trećine neprihodovane vode. To znači da nivo neprihodovane vode može biti značajno smanjen bez velikih investicija putem povećanja orzanizacionog i upravljačkog kapaciteta vodovodnih preduzeća. Prema tome cilj podprojekta je povećanje menadžerskih kapaciteta za smanjenje neprihodovane vode u JIE.

Ovo bi se trebalo postići putem mjera višeg nivoa i povećanja kapaciteta zainteresiranih strana popunjavanjem individualnih, organizacionih i institucionalnih upravljačkih praznina u vodovodnim preduzećima. Polja aktivnosti će se fokusirati na: (1) povećanje obostrane svijesti i kapaciteta relevantnih zainteresiranih strana kroz serije uredskih treninga i treninga na terenu; (2) projektovanje, prilagođavanje i širenje alata i metoda za smanjenje neprihodovane vode uključujući najbolje prakse iz praktičnuh implementacija; (3) implementacija konkretnih mjera smanjenja neprihodovane vode – detaljna analiza, informacije o protoku poboljšanja, kupnja i instalacija opreme za smanjenje neprihodovane vode; i (4) stvaranje regionalne baze stručnjaka.

Uticaj

Svijest o mogućnostima smanjenja neprihodovane vode s odgovarajućim mjerama je povećana među preduzećima i općinama JIE. Postizanje smanjenja neprihodovane vode za najmanje 5% dovodi do poboljšanja usluga vodosnabdijevanja i povećanje efikasnosti u tri pilot preduzeća. Širi uticaj na JIE se nastoji postići stavljanjem na raspolaganje alata i najboljih praksi za smanjenje neprihodovane vode od strane regionalne grupe trenera za smanjenje neprihodovane vode; radne grupe posvećene smanjenju neprihodovane vode, sastavljane od predstavnika asocijacija vodovodnih preduzeća i lokalne uprave, preduzeća partnera i stručnjaka koji promoviraju smanjenje neprihodovane vode u JIE. Poticanje saradnje i razmjena informacija između različitih vodovodnih preduzeća i relevantnih profesionalnih mreža vode do poboljšanja usluga vodosnabdijevanja u JIE.

Trajanje projekta:
oktobar 2014. godine – maj 2016. godine


Implementatori

Zemlje učesnice


  • Bosna i Hercegovina

  • Makedonija

  • Kosovo

Pretraga

Najave događaja

DokumentiFinancijeri

BMZ-Empfehlungen
GIZ ihren Auftraggebern
#

Partneri u Bosni i Hercegovini

Partneri u Makedoniji

Partneri na Kosovu

Regionalni / Međunarodni partneri